Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
12/02 kl 00 - 135 135 134
12/02 kl 01 - 189 188 187
12/02 kl 02 - 189 194 -
12/02 kl 03 - 148 152 -
12/02 kl 04 - 80 83 -
12/02 kl 05 - 2 4 -
12/02 kl 06 - -44 -48 -
12/02 kl 07 - -78 -78 -
12/02 kl 08 - -82 -82 -
12/02 kl 09 - -51 -52 -
12/02 kl 10 - -6 -6 -
12/02 kl 11 - 70 64 -
12/02 kl 12 - 138 134 -
12/02 kl 13 - 187 185 -
12/02 kl 14 - 208 - -
12/02 kl 15 - 173 - -
12/02 kl 16 - 111 - -
12/02 kl 17 - 33 - -
12/02 kl 18 - -39 - -
12/02 kl 19 - -82 - -
12/02 kl 20 - -107 - -
12/02 kl 21 - -98 - -
12/02 kl 22 - -62 - -
12/02 kl 23 - -4 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 147 197 217 239 208
Max. fra modell: 07/02 12 144 194 218 235 194
Max. fra modell: 07/02 00 145 190 221 246 187
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm