Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 38 66 43 -
12/02 kl 01 37 62 47 -
12/02 kl 02 35 59 40 -
12/02 kl 03 34 61 40 -
12/02 kl 04 36 62 43 -
12/02 kl 05 32 64 37 -
12/02 kl 06 30 60 44 -
12/02 kl 07 30 54 39 -
12/02 kl 08 29 53 38 -
12/02 kl 09 34 60 45 -
12/02 kl 10 32 57 39 -
12/02 kl 11 34 58 46 -
12/02 kl 12 32 54 43 -
12/02 kl 13 28 46 37 -
12/02 kl 14 31 52 41 -
12/02 kl 15 32 50 36 -
12/02 kl 16 32 52 42 -
12/02 kl 17 30 52 43 -
12/02 kl 18 23 43 37 -
12/02 kl 19 23 46 37 -
12/02 kl 20 25 46 31 -
12/02 kl 21 28 43 33 -
12/02 kl 22 25 43 34 -
12/02 kl 23 24 38 32 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 26 68 66 75 47
Laveste værets virkning 4 18 55 48 31
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm