Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 198 5 203 205
08/02 kl 02 147 4 151 159
08/02 kl 03 105 8 113 123
08/02 kl 04 77 11 88 95
08/02 kl 05 70 7 77 85
08/02 kl 06 87 10 97 94
08/02 kl 07 126 6 132 133
08/02 kl 08 180 11 191 189
08/02 kl 09 234 15 249 249
08/02 kl 10 275 16 291 297
08/02 kl 11 290 19 309 313
08/02 kl 12 272 13 285 292
08/02 kl 13 226 15 241 239
08/02 kl 14 167 19 186 178
08/02 kl 15 113 19 132 -
08/02 kl 16 73 26 99 -
08/02 kl 17 52 21 73 -
08/02 kl 18 57 20 77 -
08/02 kl 19 89 19 108 -
08/02 kl 20 142 14 156 -
08/02 kl 21 202 26 228 -
08/02 kl 22 255 23 278 -
08/02 kl 23 286 26 312 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 312 362 382 404 373
Laveste vannstand 73 85 82 80 58
Avvik gult nivå -45 5 25 47 16
Avvik orange nivå -61 -11 9 31 0
Avvik rødt nivå -73 -23 -3 19 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm