Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 203 203 203 205
08/02 kl 02 150 151 151 159
08/02 kl 03 111 113 113 123
08/02 kl 04 85 90 88 95
08/02 kl 05 75 79 77 85
08/02 kl 06 96 99 97 94
08/02 kl 07 129 134 132 133
08/02 kl 08 189 193 191 189
08/02 kl 09 246 251 249 249
08/02 kl 10 289 294 291 297
08/02 kl 11 309 314 309 313
08/02 kl 12 283 290 285 292
08/02 kl 13 239 246 241 239
08/02 kl 14 183 187 186 178
08/02 kl 15 129 133 132 -
08/02 kl 16 98 103 99 -
08/02 kl 17 71 76 73 -
08/02 kl 18 74 81 77 -
08/02 kl 19 107 111 108 -
08/02 kl 20 156 162 156 -
08/02 kl 21 227 235 228 -
08/02 kl 22 275 283 278 -
08/02 kl 23 309 314 312 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 375 393 416 384
Laveste vannstand 71 83 75 75 52
Avvik gult nivå -43 18 36 59 27
Avvik orange nivå -59 2 20 43 11
Avvik rødt nivå -71 -10 8 31 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm