Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
08/02 kl 00 252 - 247 245
08/02 kl 01 205 203 201 200
08/02 kl 02 159 151 150 149
08/02 kl 03 123 113 112 111
08/02 kl 04 95 88 87 86
08/02 kl 05 85 77 76 76
08/02 kl 06 94 97 95 95
08/02 kl 07 133 132 131 130
08/02 kl 08 189 191 190 189
08/02 kl 09 249 249 248 246
08/02 kl 10 297 291 290 289
08/02 kl 11 313 309 308 307
08/02 kl 12 292 285 284 285
08/02 kl 13 239 241 241 242
08/02 kl 14 178 186 185 185
08/02 kl 15 - 132 131 131
08/02 kl 16 - 99 97 95
08/02 kl 17 - 73 70 69
08/02 kl 18 - 77 75 76
08/02 kl 19 - 108 108 109
08/02 kl 20 - 156 157 158
08/02 kl 21 - 228 227 228
08/02 kl 22 - 278 275 273
08/02 kl 23 - 312 309 310

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 312 362 382 404 373
Max. fra modell: 07/02 12 309 359 383 400 359
Max. fra modell: 07/02 00 310 355 386 411 352
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm