Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 283 24 307 -
09/02 kl 01 246 18 264 -
09/02 kl 02 188 26 214 -
09/02 kl 03 130 22 152 -
09/02 kl 04 85 31 116 -
09/02 kl 05 59 34 93 -
09/02 kl 06 58 27 85 -
09/02 kl 07 85 36 121 -
09/02 kl 08 136 32 168 -
09/02 kl 09 199 42 241 -
09/02 kl 10 259 46 305 -
09/02 kl 11 300 45 345 -
09/02 kl 12 308 54 362 -
09/02 kl 13 276 48 324 -
09/02 kl 14 215 54 269 -
09/02 kl 15 146 60 206 -
09/02 kl 16 88 61 149 -
09/02 kl 17 49 68 117 -
09/02 kl 18 34 62 96 -
09/02 kl 19 48 61 109 -
09/02 kl 20 91 60 151 -
09/02 kl 21 153 57 210 -
09/02 kl 22 221 67 288 -
09/02 kl 23 278 67 345 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 312 362 382 404 373
Laveste vannstand 73 85 82 80 58
Avvik gult nivå -45 5 25 47 16
Avvik orange nivå -61 -11 9 31 0
Avvik rødt nivå -73 -23 -3 19 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm