Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 303 308 307 -
09/02 kl 01 261 269 264 -
09/02 kl 02 212 221 214 -
09/02 kl 03 150 160 152 -
09/02 kl 04 115 123 116 -
09/02 kl 05 93 104 93 -
09/02 kl 06 83 93 85 -
09/02 kl 07 116 128 121 -
09/02 kl 08 164 175 168 -
09/02 kl 09 236 249 241 -
09/02 kl 10 303 319 305 -
09/02 kl 11 340 356 345 -
09/02 kl 12 354 375 362 -
09/02 kl 13 319 332 324 -
09/02 kl 14 263 278 269 -
09/02 kl 15 199 213 206 -
09/02 kl 16 140 152 149 -
09/02 kl 17 103 118 117 -
09/02 kl 18 86 99 96 -
09/02 kl 19 105 121 109 -
09/02 kl 20 148 163 151 -
09/02 kl 21 208 221 210 -
09/02 kl 22 274 291 288 -
09/02 kl 23 331 349 345 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 375 393 416 384
Laveste vannstand 71 83 75 75 52
Avvik gult nivå -43 18 36 59 27
Avvik orange nivå -59 2 20 43 11
Avvik rødt nivå -71 -10 8 31 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm