Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
09/02 kl 00 - 307 306 304
09/02 kl 01 - 264 265 265
09/02 kl 02 - 214 215 214
09/02 kl 03 - 152 149 149
09/02 kl 04 - 116 110 113
09/02 kl 05 - 93 87 87
09/02 kl 06 - 85 81 83
09/02 kl 07 - 121 119 118
09/02 kl 08 - 168 165 163
09/02 kl 09 - 241 237 237
09/02 kl 10 - 305 300 296
09/02 kl 11 - 345 340 341
09/02 kl 12 - 362 359 355
09/02 kl 13 - 324 321 319
09/02 kl 14 - 269 266 264
09/02 kl 15 - 206 202 195
09/02 kl 16 - 149 144 139
09/02 kl 17 - 117 113 106
09/02 kl 18 - 96 94 86
09/02 kl 19 - 109 108 104
09/02 kl 20 - 151 149 145
09/02 kl 21 - 210 206 205
09/02 kl 22 - 288 283 282
09/02 kl 23 - 345 340 335

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 312 362 382 404 373
Max. fra modell: 07/02 12 309 359 383 400 359
Max. fra modell: 07/02 00 310 355 386 411 352
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm