Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 20 25 24 -
09/02 kl 01 15 23 18 -
09/02 kl 02 24 33 26 -
09/02 kl 03 20 30 22 -
09/02 kl 04 30 38 31 -
09/02 kl 05 34 45 34 -
09/02 kl 06 25 35 27 -
09/02 kl 07 31 43 36 -
09/02 kl 08 28 39 32 -
09/02 kl 09 37 50 42 -
09/02 kl 10 44 60 46 -
09/02 kl 11 40 56 45 -
09/02 kl 12 46 67 54 -
09/02 kl 13 43 56 48 -
09/02 kl 14 48 63 54 -
09/02 kl 15 53 67 60 -
09/02 kl 16 52 64 61 -
09/02 kl 17 54 69 68 -
09/02 kl 18 52 65 62 -
09/02 kl 19 57 73 61 -
09/02 kl 20 57 72 60 -
09/02 kl 21 55 68 57 -
09/02 kl 22 53 70 67 -
09/02 kl 23 53 71 67 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 26 68 66 75 47
Laveste værets virkning 4 18 55 48 31
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm