Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 305 66 371 -
10/02 kl 01 291 61 352 -
10/02 kl 02 239 59 298 -
10/02 kl 03 171 63 234 -
10/02 kl 04 109 65 174 -
10/02 kl 05 66 66 132 -
10/02 kl 06 46 66 112 -
10/02 kl 07 54 60 114 -
10/02 kl 08 91 58 149 -
10/02 kl 09 152 62 214 -
10/02 kl 10 221 61 282 -
10/02 kl 11 284 66 350 -
10/02 kl 12 321 61 382 -
10/02 kl 13 317 61 378 -
10/02 kl 14 270 59 329 -
10/02 kl 15 197 55 252 -
10/02 kl 16 123 58 181 -
10/02 kl 17 66 55 121 -
10/02 kl 18 32 56 88 -
10/02 kl 19 24 58 82 -
10/02 kl 20 47 55 102 -
10/02 kl 21 99 60 159 -
10/02 kl 22 169 58 227 -
10/02 kl 23 241 61 302 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 312 362 382 404 373
Laveste vannstand 73 85 82 80 58
Avvik gult nivå -45 5 25 47 16
Avvik orange nivå -61 -11 9 31 0
Avvik rødt nivå -73 -23 -3 19 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm