Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 359 384 371 -
10/02 kl 01 349 367 352 -
10/02 kl 02 296 317 298 -
10/02 kl 03 229 250 234 -
10/02 kl 04 164 189 174 -
10/02 kl 05 119 147 132 -
10/02 kl 06 96 129 112 -
10/02 kl 07 106 132 114 -
10/02 kl 08 147 172 149 -
10/02 kl 09 205 234 214 -
10/02 kl 10 269 299 282 -
10/02 kl 11 326 363 350 -
10/02 kl 12 364 393 382 -
10/02 kl 13 367 392 378 -
10/02 kl 14 318 346 329 -
10/02 kl 15 244 269 252 -
10/02 kl 16 166 198 181 -
10/02 kl 17 107 139 121 -
10/02 kl 18 79 108 88 -
10/02 kl 19 75 104 82 -
10/02 kl 20 97 125 102 -
10/02 kl 21 153 180 159 -
10/02 kl 22 217 246 227 -
10/02 kl 23 295 321 302 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 375 393 416 384
Laveste vannstand 71 83 75 75 52
Avvik gult nivå -43 18 36 59 27
Avvik orange nivå -59 2 20 43 11
Avvik rødt nivå -71 -10 8 31 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm