Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
10/02 kl 00 100% 8% 0% 384
10/02 kl 01 33% 0% 0% 367
10/02 kl 02 0% 0% 0% 317
10/02 kl 03 0% 0% 0% 250
10/02 kl 04 0% 0% 0% 189
10/02 kl 05 0% 0% 0% 147
10/02 kl 06 0% 0% 0% 129
10/02 kl 07 0% 0% 0% 132
10/02 kl 08 0% 0% 0% 172
10/02 kl 09 0% 0% 0% 234
10/02 kl 10 0% 0% 0% 299
10/02 kl 11 4% 0% 0% 363
10/02 kl 12 100% 71% 31% 393
10/02 kl 13 100% 83% 21% 392
10/02 kl 14 0% 0% 0% 346
10/02 kl 15 0% 0% 0% 269
10/02 kl 16 0% 0% 0% 198
10/02 kl 17 0% 0% 0% 139
10/02 kl 18 0% 0% 0% 108
10/02 kl 19 0% 0% 0% 104
10/02 kl 20 0% 0% 0% 125
10/02 kl 21 0% 0% 0% 180
10/02 kl 22 0% 0% 0% 246
10/02 kl 23 0% 0% 0% 321

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 94% 100% 100% 100%
Sanns. > orange nivå 0% 2% 83% 100% 42%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 31% 100% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm