Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
10/02 kl 00 - 371 370 367
10/02 kl 01 - 352 354 349
10/02 kl 02 - 298 297 296
10/02 kl 03 - 234 233 234
10/02 kl 04 - 174 168 169
10/02 kl 05 - 132 128 131
10/02 kl 06 - 112 111 112
10/02 kl 07 - 114 116 115
10/02 kl 08 - 149 155 153
10/02 kl 09 - 214 217 213
10/02 kl 10 - 282 284 285
10/02 kl 11 - 350 348 352
10/02 kl 12 - 382 383 386
10/02 kl 13 - 378 380 382
10/02 kl 14 - 329 333 332
10/02 kl 15 - 252 257 255
10/02 kl 16 - 181 185 188
10/02 kl 17 - 121 125 128
10/02 kl 18 - 88 91 94
10/02 kl 19 - 82 86 86
10/02 kl 20 - 102 105 105
10/02 kl 21 - 159 162 166
10/02 kl 22 - 227 230 237
10/02 kl 23 - 302 303 310

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 312 362 382 404 373
Max. fra modell: 07/02 12 309 359 383 400 359
Max. fra modell: 07/02 00 310 355 386 411 352
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm