Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 296 67 363 -
11/02 kl 01 315 63 378 -
11/02 kl 02 287 67 354 -
11/02 kl 03 224 65 289 -
11/02 kl 04 151 67 218 -
11/02 kl 05 90 74 164 -
11/02 kl 06 53 71 124 -
11/02 kl 07 41 73 114 -
11/02 kl 08 58 71 129 -
11/02 kl 09 104 70 174 -
11/02 kl 10 171 75 246 -
11/02 kl 11 243 70 313 -
11/02 kl 12 304 72 376 -
11/02 kl 13 333 71 404 -
11/02 kl 14 315 66 381 -
11/02 kl 15 255 69 324 -
11/02 kl 16 175 62 237 -
11/02 kl 17 103 64 167 -
11/02 kl 18 51 61 112 -
11/02 kl 19 24 56 80 -
11/02 kl 20 24 57 81 -
11/02 kl 21 55 48 103 -
11/02 kl 22 112 49 161 -
11/02 kl 23 186 49 235 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 312 362 382 404 373
Laveste vannstand 73 85 82 80 58
Avvik gult nivå -45 5 25 47 16
Avvik orange nivå -61 -11 9 31 0
Avvik rødt nivå -73 -23 -3 19 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm