Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 356 380 363 -
11/02 kl 01 374 398 378 -
11/02 kl 02 352 372 354 -
11/02 kl 03 286 307 289 -
11/02 kl 04 212 232 218 -
11/02 kl 05 157 183 164 -
11/02 kl 06 119 142 124 -
11/02 kl 07 109 130 114 -
11/02 kl 08 122 147 129 -
11/02 kl 09 168 189 174 -
11/02 kl 10 236 262 246 -
11/02 kl 11 308 332 313 -
11/02 kl 12 368 388 376 -
11/02 kl 13 393 416 404 -
11/02 kl 14 374 391 381 -
11/02 kl 15 314 330 324 -
11/02 kl 16 232 250 237 -
11/02 kl 17 160 179 167 -
11/02 kl 18 104 122 112 -
11/02 kl 19 75 93 80 -
11/02 kl 20 75 90 81 -
11/02 kl 21 100 120 103 -
11/02 kl 22 159 182 161 -
11/02 kl 23 232 256 235 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 375 393 416 384
Laveste vannstand 71 83 75 75 52
Avvik gult nivå -43 18 36 59 27
Avvik orange nivå -59 2 20 43 11
Avvik rødt nivå -71 -10 8 31 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm