Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
11/02 kl 00 - 363 363 369
11/02 kl 01 - 378 378 382
11/02 kl 02 - 354 356 360
11/02 kl 03 - 289 294 300
11/02 kl 04 - 218 220 230
11/02 kl 05 - 164 161 173
11/02 kl 06 - 124 120 131
11/02 kl 07 - 114 109 119
11/02 kl 08 - 129 131 139
11/02 kl 09 - 174 175 184
11/02 kl 10 - 246 245 258
11/02 kl 11 - 313 311 324
11/02 kl 12 - 376 369 384
11/02 kl 13 - 404 400 411
11/02 kl 14 - 381 378 389
11/02 kl 15 - 324 325 338
11/02 kl 16 - 237 239 251
11/02 kl 17 - 167 164 180
11/02 kl 18 - 112 109 117
11/02 kl 19 - 80 76 83
11/02 kl 20 - 81 81 86
11/02 kl 21 - 103 109 114
11/02 kl 22 - 161 164 171
11/02 kl 23 - 235 237 239

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 312 362 382 404 373
Max. fra modell: 07/02 12 309 359 383 400 359
Max. fra modell: 07/02 00 310 355 386 411 352
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm