Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 257 43 300 -
12/02 kl 01 307 47 354 -
12/02 kl 02 314 40 354 -
12/02 kl 03 273 40 313 -
12/02 kl 04 202 43 245 -
12/02 kl 05 130 37 167 -
12/02 kl 06 77 44 121 -
12/02 kl 07 48 39 87 -
12/02 kl 08 45 38 83 -
12/02 kl 09 69 45 114 -
12/02 kl 10 120 39 159 -
12/02 kl 11 189 46 235 -
12/02 kl 12 260 43 303 -
12/02 kl 13 315 37 352 -
12/02 kl 14 332 41 373 -
12/02 kl 15 302 36 338 -
12/02 kl 16 234 42 276 -
12/02 kl 17 155 43 198 -
12/02 kl 18 89 37 126 -
12/02 kl 19 46 37 83 -
12/02 kl 20 27 31 58 -
12/02 kl 21 34 33 67 -
12/02 kl 22 69 34 103 -
12/02 kl 23 129 32 161 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 312 362 382 404 373
Laveste vannstand 73 85 82 80 58
Avvik gult nivå -45 5 25 47 16
Avvik orange nivå -61 -11 9 31 0
Avvik rødt nivå -73 -23 -3 19 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm