Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 295 323 300 -
12/02 kl 01 344 369 354 -
12/02 kl 02 349 373 354 -
12/02 kl 03 307 334 313 -
12/02 kl 04 238 264 245 -
12/02 kl 05 162 194 167 -
12/02 kl 06 107 137 121 -
12/02 kl 07 78 102 87 -
12/02 kl 08 74 98 83 -
12/02 kl 09 103 129 114 -
12/02 kl 10 152 177 159 -
12/02 kl 11 223 247 235 -
12/02 kl 12 292 314 303 -
12/02 kl 13 343 361 352 -
12/02 kl 14 363 384 373 -
12/02 kl 15 334 352 338 -
12/02 kl 16 266 286 276 -
12/02 kl 17 185 207 198 -
12/02 kl 18 112 132 126 -
12/02 kl 19 69 92 83 -
12/02 kl 20 52 73 58 -
12/02 kl 21 62 77 67 -
12/02 kl 22 94 112 103 -
12/02 kl 23 153 167 161 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 375 393 416 384
Laveste vannstand 71 83 75 75 52
Avvik gult nivå -43 18 36 59 27
Avvik orange nivå -59 2 20 43 11
Avvik rødt nivå -71 -10 8 31 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm