Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
12/02 kl 00 - 300 300 299
12/02 kl 01 - 354 353 352
12/02 kl 02 - 354 359 -
12/02 kl 03 - 313 317 -
12/02 kl 04 - 245 248 -
12/02 kl 05 - 167 169 -
12/02 kl 06 - 121 117 -
12/02 kl 07 - 87 87 -
12/02 kl 08 - 83 83 -
12/02 kl 09 - 114 113 -
12/02 kl 10 - 159 159 -
12/02 kl 11 - 235 229 -
12/02 kl 12 - 303 299 -
12/02 kl 13 - 352 350 -
12/02 kl 14 - 373 - -
12/02 kl 15 - 338 - -
12/02 kl 16 - 276 - -
12/02 kl 17 - 198 - -
12/02 kl 18 - 126 - -
12/02 kl 19 - 83 - -
12/02 kl 20 - 58 - -
12/02 kl 21 - 67 - -
12/02 kl 22 - 103 - -
12/02 kl 23 - 161 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 312 362 382 404 373
Max. fra modell: 07/02 12 309 359 383 400 359
Max. fra modell: 07/02 00 310 355 386 411 352
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm