Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 6 -12 -6 -1
08/02 kl 02 10 -11 -1 3
08/02 kl 03 11 -11 0 7
08/02 kl 04 9 -11 -2 3
08/02 kl 05 5 -11 -6 -3
08/02 kl 06 0 -9 -9 -10
08/02 kl 07 -6 -7 -13 -19
08/02 kl 08 -11 -4 -15 -23
08/02 kl 09 -13 0 -13 -24
08/02 kl 10 -12 3 -9 -21
08/02 kl 11 -9 6 -3 -15
08/02 kl 12 -4 8 4 -5
08/02 kl 13 3 9 12 -2
08/02 kl 14 8 9 17 5
08/02 kl 15 11 7 18 -
08/02 kl 16 10 7 17 -
08/02 kl 17 8 6 14 -
08/02 kl 18 3 7 10 -
08/02 kl 19 -3 9 6 -
08/02 kl 20 -8 12 4 -
08/02 kl 21 -11 15 4 -
08/02 kl 22 -10 19 9 -
08/02 kl 23 -7 22 15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 18 54 100 98 52
Laveste vannstand -15 8 12 29 17
Avvik gult nivå -52 -16 30 28 -18
Avvik orange nivå -66 -30 16 14 -32
Avvik rødt nivå -77 -41 5 3 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm