Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 -6 -6 -6 -1
08/02 kl 02 -1 -1 -1 3
08/02 kl 03 -1 0 0 7
08/02 kl 04 -2 -1 -2 3
08/02 kl 05 -6 -4 -6 -3
08/02 kl 06 -9 -7 -9 -10
08/02 kl 07 -13 -11 -13 -19
08/02 kl 08 -16 -13 -15 -23
08/02 kl 09 -15 -13 -13 -24
08/02 kl 10 -11 -9 -9 -21
08/02 kl 11 -6 -3 -3 -15
08/02 kl 12 0 3 4 -5
08/02 kl 13 8 11 12 -2
08/02 kl 14 13 17 17 5
08/02 kl 15 16 20 18 -
08/02 kl 16 15 19 17 -
08/02 kl 17 14 19 14 -
08/02 kl 18 11 16 10 -
08/02 kl 19 7 13 6 -
08/02 kl 20 5 11 4 -
08/02 kl 21 4 11 4 -
08/02 kl 22 7 14 9 -
08/02 kl 23 13 20 15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 20 64 118 109 62
Laveste vannstand -16 -1 6 21 -12
Avvik gult nivå -50 -6 48 39 -8
Avvik orange nivå -64 -20 34 25 -22
Avvik rødt nivå -75 -31 23 14 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm