Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
08/02 kl 00 -8 - -12 -13
08/02 kl 01 -1 -6 -5 -7
08/02 kl 02 3 -1 -1 -3
08/02 kl 03 7 0 0 -1
08/02 kl 04 3 -2 -2 -3
08/02 kl 05 -3 -6 -5 -7
08/02 kl 06 -10 -9 -9 -10
08/02 kl 07 -19 -13 -13 -14
08/02 kl 08 -23 -15 -15 -16
08/02 kl 09 -24 -13 -13 -14
08/02 kl 10 -21 -9 -9 -9
08/02 kl 11 -15 -3 -2 -2
08/02 kl 12 -5 4 5 5
08/02 kl 13 -2 12 13 12
08/02 kl 14 5 17 18 17
08/02 kl 15 - 18 20 18
08/02 kl 16 - 17 18 16
08/02 kl 17 - 14 16 14
08/02 kl 18 - 10 12 10
08/02 kl 19 - 6 7 7
08/02 kl 20 - 4 4 5
08/02 kl 21 - 4 4 5
08/02 kl 22 - 9 8 9
08/02 kl 23 - 15 14 15

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 18 54 100 98 52
Max. fra modell: 07/02 12 20 56 99 101 57
Max. fra modell: 07/02 00 18 48 101 103 33
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm