Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 -3 25 22 -
09/02 kl 01 3 28 31 -
09/02 kl 02 9 30 39 -
09/02 kl 03 11 33 44 -
09/02 kl 04 11 35 46 -
09/02 kl 05 8 38 46 -
09/02 kl 06 3 41 44 -
09/02 kl 07 -3 44 41 -
09/02 kl 08 -10 46 36 -
09/02 kl 09 -14 48 34 -
09/02 kl 10 -14 49 35 -
09/02 kl 11 -11 49 38 -
09/02 kl 12 -7 48 41 -
09/02 kl 13 -1 46 45 -
09/02 kl 14 5 45 50 -
09/02 kl 15 10 44 54 -
09/02 kl 16 11 43 54 -
09/02 kl 17 9 39 48 -
09/02 kl 18 6 35 41 -
09/02 kl 19 1 31 32 -
09/02 kl 20 -5 27 22 -
09/02 kl 21 -10 22 12 -
09/02 kl 22 -11 19 8 -
09/02 kl 23 -9 17 8 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 18 54 100 98 52
Laveste vannstand -15 8 12 29 17
Avvik gult nivå -52 -16 30 28 -18
Avvik orange nivå -66 -30 16 14 -32
Avvik rødt nivå -77 -41 5 3 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm