Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 19 26 22 -
09/02 kl 01 27 35 31 -
09/02 kl 02 35 43 39 -
09/02 kl 03 39 49 44 -
09/02 kl 04 43 52 46 -
09/02 kl 05 43 53 46 -
09/02 kl 06 40 51 44 -
09/02 kl 07 36 47 41 -
09/02 kl 08 31 42 36 -
09/02 kl 09 28 40 34 -
09/02 kl 10 27 40 35 -
09/02 kl 11 28 43 38 -
09/02 kl 12 31 47 41 -
09/02 kl 13 37 53 45 -
09/02 kl 14 40 59 50 -
09/02 kl 15 42 64 54 -
09/02 kl 16 38 64 54 -
09/02 kl 17 33 58 48 -
09/02 kl 18 27 51 41 -
09/02 kl 19 19 44 32 -
09/02 kl 20 11 36 22 -
09/02 kl 21 2 28 12 -
09/02 kl 22 -1 25 8 -
09/02 kl 23 1 25 8 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 20 64 118 109 62
Laveste vannstand -16 -1 6 21 -12
Avvik gult nivå -50 -6 48 39 -8
Avvik orange nivå -64 -20 34 25 -22
Avvik rødt nivå -75 -31 23 14 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm