Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
09/02 kl 00 - 22 21 22
09/02 kl 01 - 31 29 30
09/02 kl 02 - 39 37 38
09/02 kl 03 - 44 42 42
09/02 kl 04 - 46 45 44
09/02 kl 05 - 46 45 43
09/02 kl 06 - 44 42 40
09/02 kl 07 - 41 39 35
09/02 kl 08 - 36 35 30
09/02 kl 09 - 34 33 27
09/02 kl 10 - 35 35 28
09/02 kl 11 - 38 39 32
09/02 kl 12 - 41 43 35
09/02 kl 13 - 45 48 40
09/02 kl 14 - 50 52 44
09/02 kl 15 - 54 56 48
09/02 kl 16 - 54 55 47
09/02 kl 17 - 48 49 41
09/02 kl 18 - 41 41 36
09/02 kl 19 - 32 31 29
09/02 kl 20 - 22 21 21
09/02 kl 21 - 12 11 13
09/02 kl 22 - 8 7 10
09/02 kl 23 - 8 10 11

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 18 54 100 98 52
Max. fra modell: 07/02 12 20 56 99 101 57
Max. fra modell: 07/02 00 18 48 101 103 33
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm