Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 -5 17 12 -
10/02 kl 01 0 18 18 -
10/02 kl 02 6 21 27 -
10/02 kl 03 11 25 36 -
10/02 kl 04 12 28 40 -
10/02 kl 05 10 29 39 -
10/02 kl 06 6 29 35 -
10/02 kl 07 0 31 31 -
10/02 kl 08 -7 33 26 -
10/02 kl 09 -13 37 24 -
10/02 kl 10 -15 41 26 -
10/02 kl 11 -14 48 34 -
10/02 kl 12 -10 56 46 -
10/02 kl 13 -5 64 59 -
10/02 kl 14 1 71 72 -
10/02 kl 15 7 79 86 -
10/02 kl 16 11 84 95 -
10/02 kl 17 11 89 100 -
10/02 kl 18 8 92 100 -
10/02 kl 19 4 94 98 -
10/02 kl 20 -2 97 95 -
10/02 kl 21 -8 99 91 -
10/02 kl 22 -11 100 89 -
10/02 kl 23 -11 101 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 18 54 100 98 52
Laveste vannstand -15 8 12 29 17
Avvik gult nivå -52 -16 30 28 -18
Avvik orange nivå -66 -30 16 14 -32
Avvik rødt nivå -77 -41 5 3 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm