Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 6 27 12 -
10/02 kl 01 14 31 18 -
10/02 kl 02 21 39 27 -
10/02 kl 03 27 48 36 -
10/02 kl 04 28 52 40 -
10/02 kl 05 27 53 39 -
10/02 kl 06 24 52 35 -
10/02 kl 07 22 49 31 -
10/02 kl 08 18 46 26 -
10/02 kl 09 17 43 24 -
10/02 kl 10 21 45 26 -
10/02 kl 11 30 52 34 -
10/02 kl 12 40 63 46 -
10/02 kl 13 50 73 59 -
10/02 kl 14 61 87 72 -
10/02 kl 15 72 100 86 -
10/02 kl 16 82 111 95 -
10/02 kl 17 86 116 100 -
10/02 kl 18 86 118 100 -
10/02 kl 19 84 116 98 -
10/02 kl 20 81 111 95 -
10/02 kl 21 79 104 91 -
10/02 kl 22 79 98 89 -
10/02 kl 23 78 98 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 20 64 118 109 62
Laveste vannstand -16 -1 6 21 -12
Avvik gult nivå -50 -6 48 39 -8
Avvik orange nivå -64 -20 34 25 -22
Avvik rødt nivå -75 -31 23 14 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm