Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
10/02 kl 00 - 12 16 16
10/02 kl 01 - 18 24 21
10/02 kl 02 - 27 32 29
10/02 kl 03 - 36 38 35
10/02 kl 04 - 40 39 39
10/02 kl 05 - 39 37 39
10/02 kl 06 - 35 33 38
10/02 kl 07 - 31 29 34
10/02 kl 08 - 26 25 31
10/02 kl 09 - 24 24 29
10/02 kl 10 - 26 28 32
10/02 kl 11 - 34 36 39
10/02 kl 12 - 46 47 49
10/02 kl 13 - 59 59 61
10/02 kl 14 - 72 71 74
10/02 kl 15 - 86 84 87
10/02 kl 16 - 95 93 96
10/02 kl 17 - 100 98 100
10/02 kl 18 - 100 99 101
10/02 kl 19 - 98 99 100
10/02 kl 20 - 95 96 96
10/02 kl 21 - 91 93 92
10/02 kl 22 - 89 91 90
10/02 kl 23 - 90 91 90

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 18 54 100 98 52
Max. fra modell: 07/02 12 20 56 99 101 57
Max. fra modell: 07/02 00 18 48 101 103 33
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm