Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 11 32 17 -
10/02 kl 01 14 31 18 -
10/02 kl 02 15 33 21 -
10/02 kl 03 16 37 25 -
10/02 kl 04 16 40 28 -
10/02 kl 05 17 43 29 -
10/02 kl 06 18 46 29 -
10/02 kl 07 22 49 31 -
10/02 kl 08 25 53 33 -
10/02 kl 09 30 56 37 -
10/02 kl 10 36 60 41 -
10/02 kl 11 44 66 48 -
10/02 kl 12 50 73 56 -
10/02 kl 13 55 78 64 -
10/02 kl 14 60 86 71 -
10/02 kl 15 65 93 79 -
10/02 kl 16 71 100 84 -
10/02 kl 17 75 105 89 -
10/02 kl 18 78 110 92 -
10/02 kl 19 80 112 94 -
10/02 kl 20 83 113 97 -
10/02 kl 21 87 112 99 -
10/02 kl 22 90 109 100 -
10/02 kl 23 89 109 101 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 49 101 101 42
Laveste værets virkning -12 17 17 41 27
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm