Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 -8 101 93 -
11/02 kl 01 -3 99 96 -
11/02 kl 02 3 95 98 -
11/02 kl 03 9 89 98 -
11/02 kl 04 13 83 96 -
11/02 kl 05 12 77 89 -
11/02 kl 06 9 71 80 -
11/02 kl 07 4 67 71 -
11/02 kl 08 -2 64 62 -
11/02 kl 09 -9 62 53 -
11/02 kl 10 -14 61 47 -
11/02 kl 11 -16 61 45 -
11/02 kl 12 -13 60 47 -
11/02 kl 13 -9 59 50 -
11/02 kl 14 -4 57 53 -
11/02 kl 15 3 54 57 -
11/02 kl 16 9 52 61 -
11/02 kl 17 11 49 60 -
11/02 kl 18 10 46 56 -
11/02 kl 19 6 44 50 -
11/02 kl 20 2 43 45 -
11/02 kl 21 -4 43 39 -
11/02 kl 22 -10 42 32 -
11/02 kl 23 -12 41 29 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 18 54 100 98 52
Laveste vannstand -15 8 12 29 17
Avvik gult nivå -52 -16 30 28 -18
Avvik orange nivå -66 -30 16 14 -32
Avvik rødt nivå -77 -41 5 3 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm