Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 81 101 93 -
11/02 kl 01 85 105 96 -
11/02 kl 02 87 108 98 -
11/02 kl 03 88 109 98 -
11/02 kl 04 87 106 96 -
11/02 kl 05 80 98 89 -
11/02 kl 06 73 88 80 -
11/02 kl 07 65 79 71 -
11/02 kl 08 56 69 62 -
11/02 kl 09 45 59 53 -
11/02 kl 10 38 53 47 -
11/02 kl 11 35 51 45 -
11/02 kl 12 36 53 47 -
11/02 kl 13 39 57 50 -
11/02 kl 14 42 61 53 -
11/02 kl 15 46 66 57 -
11/02 kl 16 48 69 61 -
11/02 kl 17 47 68 60 -
11/02 kl 18 42 64 56 -
11/02 kl 19 36 60 50 -
11/02 kl 20 31 56 45 -
11/02 kl 21 25 49 39 -
11/02 kl 22 22 44 32 -
11/02 kl 23 21 41 29 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 20 64 118 109 62
Laveste vannstand -16 -1 6 21 -12
Avvik gult nivå -50 -6 48 39 -8
Avvik orange nivå -64 -20 34 25 -22
Avvik rødt nivå -75 -31 23 14 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm