Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
11/02 kl 00 - 93 94 94
11/02 kl 01 - 96 97 98
11/02 kl 02 - 98 100 101
11/02 kl 03 - 98 101 103
11/02 kl 04 - 96 100 101
11/02 kl 05 - 89 93 94
11/02 kl 06 - 80 85 84
11/02 kl 07 - 71 74 73
11/02 kl 08 - 62 63 62
11/02 kl 09 - 53 50 50
11/02 kl 10 - 47 42 42
11/02 kl 11 - 45 36 38
11/02 kl 12 - 47 37 39
11/02 kl 13 - 50 39 42
11/02 kl 14 - 53 43 46
11/02 kl 15 - 57 50 52
11/02 kl 16 - 61 56 56
11/02 kl 17 - 60 59 56
11/02 kl 18 - 56 59 53
11/02 kl 19 - 50 55 48
11/02 kl 20 - 45 50 43
11/02 kl 21 - 39 43 36
11/02 kl 22 - 32 36 30
11/02 kl 23 - 29 34 28

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 18 54 100 98 52
Max. fra modell: 07/02 12 20 56 99 101 57
Max. fra modell: 07/02 00 18 48 101 103 33
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm