Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 -11 42 31 -
12/02 kl 01 -7 42 35 -
12/02 kl 02 -2 42 40 -
12/02 kl 03 4 41 45 -
12/02 kl 04 10 40 50 -
12/02 kl 05 13 39 52 -
12/02 kl 06 12 37 49 -
12/02 kl 07 8 36 44 -
12/02 kl 08 3 36 39 -
12/02 kl 09 -3 35 32 -
12/02 kl 10 -10 35 25 -
12/02 kl 11 -14 35 21 -
12/02 kl 12 -15 35 20 -
12/02 kl 13 -12 34 22 -
12/02 kl 14 -9 33 24 -
12/02 kl 15 -3 32 29 -
12/02 kl 16 3 31 34 -
12/02 kl 17 8 30 38 -
12/02 kl 18 10 29 39 -
12/02 kl 19 8 28 36 -
12/02 kl 20 5 28 33 -
12/02 kl 21 1 27 28 -
12/02 kl 22 -5 27 22 -
12/02 kl 23 -10 27 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 18 54 100 98 52
Laveste vannstand -15 8 12 29 17
Avvik gult nivå -52 -16 30 28 -18
Avvik orange nivå -66 -30 16 14 -32
Avvik rødt nivå -77 -41 5 3 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm