Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 20 42 31 -
12/02 kl 01 22 46 35 -
12/02 kl 02 25 50 40 -
12/02 kl 03 30 55 45 -
12/02 kl 04 35 59 50 -
12/02 kl 05 37 62 52 -
12/02 kl 06 36 61 49 -
12/02 kl 07 32 57 44 -
12/02 kl 08 26 51 39 -
12/02 kl 09 18 44 32 -
12/02 kl 10 9 36 25 -
12/02 kl 11 4 32 21 -
12/02 kl 12 2 32 20 -
12/02 kl 13 4 35 22 -
12/02 kl 14 6 38 24 -
12/02 kl 15 12 42 29 -
12/02 kl 16 17 47 34 -
12/02 kl 17 21 50 38 -
12/02 kl 18 21 50 39 -
12/02 kl 19 17 47 36 -
12/02 kl 20 10 44 33 -
12/02 kl 21 2 40 28 -
12/02 kl 22 -6 33 22 -
12/02 kl 23 -12 26 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 20 64 118 109 62
Laveste vannstand -16 -1 6 21 -12
Avvik gult nivå -50 -6 48 39 -8
Avvik orange nivå -64 -20 34 25 -22
Avvik rødt nivå -75 -31 23 14 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm