Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
12/02 kl 00 - 31 36 29
12/02 kl 01 - 35 40 33
12/02 kl 02 - 40 45 -
12/02 kl 03 - 45 50 -
12/02 kl 04 - 50 55 -
12/02 kl 05 - 52 57 -
12/02 kl 06 - 49 54 -
12/02 kl 07 - 44 49 -
12/02 kl 08 - 39 42 -
12/02 kl 09 - 32 34 -
12/02 kl 10 - 25 26 -
12/02 kl 11 - 21 20 -
12/02 kl 12 - 20 18 -
12/02 kl 13 - 22 19 -
12/02 kl 14 - 24 - -
12/02 kl 15 - 29 - -
12/02 kl 16 - 34 - -
12/02 kl 17 - 38 - -
12/02 kl 18 - 39 - -
12/02 kl 19 - 36 - -
12/02 kl 20 - 33 - -
12/02 kl 21 - 28 - -
12/02 kl 22 - 22 - -
12/02 kl 23 - 17 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 18 54 100 98 52
Max. fra modell: 07/02 12 20 56 99 101 57
Max. fra modell: 07/02 00 18 48 101 103 33
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm