Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 31 53 42 -
12/02 kl 01 29 53 42 -
12/02 kl 02 27 52 42 -
12/02 kl 03 26 51 41 -
12/02 kl 04 25 49 40 -
12/02 kl 05 24 49 39 -
12/02 kl 06 24 49 37 -
12/02 kl 07 24 49 36 -
12/02 kl 08 23 48 36 -
12/02 kl 09 21 47 35 -
12/02 kl 10 19 46 35 -
12/02 kl 11 18 46 35 -
12/02 kl 12 17 47 35 -
12/02 kl 13 16 47 34 -
12/02 kl 14 15 47 33 -
12/02 kl 15 15 45 32 -
12/02 kl 16 14 44 31 -
12/02 kl 17 13 42 30 -
12/02 kl 18 11 40 29 -
12/02 kl 19 9 39 28 -
12/02 kl 20 5 39 28 -
12/02 kl 21 1 39 27 -
12/02 kl 22 -1 38 27 -
12/02 kl 23 -2 36 27 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 49 101 101 42
Laveste værets virkning -12 17 17 41 27
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm