Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 51 -12 39 44
08/02 kl 02 55 -11 44 48
08/02 kl 03 56 -11 45 52
08/02 kl 04 54 -11 43 48
08/02 kl 05 50 -11 39 42
08/02 kl 06 45 -9 36 35
08/02 kl 07 39 -7 32 26
08/02 kl 08 34 -4 30 22
08/02 kl 09 32 0 32 21
08/02 kl 10 33 3 36 24
08/02 kl 11 36 6 42 30
08/02 kl 12 41 8 49 40
08/02 kl 13 48 9 57 43
08/02 kl 14 53 9 62 50
08/02 kl 15 56 7 63 -
08/02 kl 16 55 7 62 -
08/02 kl 17 53 6 59 -
08/02 kl 18 48 7 55 -
08/02 kl 19 42 9 51 -
08/02 kl 20 37 12 49 -
08/02 kl 21 34 15 49 -
08/02 kl 22 35 19 54 -
08/02 kl 23 38 22 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 63 99 145 143 97
Laveste vannstand 30 53 57 74 62
Avvik gult nivå -52 -16 30 28 -18
Avvik orange nivå -66 -30 16 14 -32
Avvik rødt nivå -77 -41 5 3 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm