Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 39 39 39 44
08/02 kl 02 44 44 44 48
08/02 kl 03 44 45 45 52
08/02 kl 04 43 44 43 48
08/02 kl 05 39 41 39 42
08/02 kl 06 36 38 36 35
08/02 kl 07 32 34 32 26
08/02 kl 08 29 32 30 22
08/02 kl 09 30 32 32 21
08/02 kl 10 34 36 36 24
08/02 kl 11 39 42 42 30
08/02 kl 12 45 48 49 40
08/02 kl 13 53 56 57 43
08/02 kl 14 58 62 62 50
08/02 kl 15 61 65 63 -
08/02 kl 16 60 64 62 -
08/02 kl 17 59 64 59 -
08/02 kl 18 56 61 55 -
08/02 kl 19 52 58 51 -
08/02 kl 20 50 56 49 -
08/02 kl 21 49 56 49 -
08/02 kl 22 52 59 54 -
08/02 kl 23 58 65 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 65 109 163 154 107
Laveste vannstand 29 44 51 66 33
Avvik gult nivå -50 -6 48 39 -8
Avvik orange nivå -64 -20 34 25 -22
Avvik rødt nivå -75 -31 23 14 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm