Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
08/02 kl 00 37 - 33 32
08/02 kl 01 44 39 40 38
08/02 kl 02 48 44 44 42
08/02 kl 03 52 45 45 44
08/02 kl 04 48 43 43 42
08/02 kl 05 42 39 40 38
08/02 kl 06 35 36 36 35
08/02 kl 07 26 32 32 31
08/02 kl 08 22 30 30 29
08/02 kl 09 21 32 32 31
08/02 kl 10 24 36 36 36
08/02 kl 11 30 42 43 43
08/02 kl 12 40 49 50 50
08/02 kl 13 43 57 58 57
08/02 kl 14 50 62 63 62
08/02 kl 15 - 63 65 63
08/02 kl 16 - 62 63 61
08/02 kl 17 - 59 61 59
08/02 kl 18 - 55 57 55
08/02 kl 19 - 51 52 52
08/02 kl 20 - 49 49 50
08/02 kl 21 - 49 49 50
08/02 kl 22 - 54 53 54
08/02 kl 23 - 60 59 60

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 63 99 145 143 97
Max. fra modell: 07/02 12 65 101 144 146 102
Max. fra modell: 07/02 00 63 93 146 148 78
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm