Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 -12 -12 -12 -7
08/02 kl 02 -11 -11 -11 -7
08/02 kl 03 -12 -11 -11 -4
08/02 kl 04 -11 -10 -11 -6
08/02 kl 05 -11 -9 -11 -8
08/02 kl 06 -9 -7 -9 -10
08/02 kl 07 -7 -5 -7 -13
08/02 kl 08 -5 -2 -4 -12
08/02 kl 09 -2 0 0 -11
08/02 kl 10 1 3 3 -9
08/02 kl 11 3 6 6 -6
08/02 kl 12 4 7 8 -1
08/02 kl 13 5 8 9 -5
08/02 kl 14 5 9 9 -3
08/02 kl 15 5 9 7 -
08/02 kl 16 5 9 7 -
08/02 kl 17 6 11 6 -
08/02 kl 18 8 13 7 -
08/02 kl 19 10 16 9 -
08/02 kl 20 13 19 12 -
08/02 kl 21 15 22 15 -
08/02 kl 22 17 24 19 -
08/02 kl 23 20 27 22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 49 101 101 42
Laveste værets virkning -12 17 17 41 27
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm