Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 42 25 67 -
09/02 kl 01 48 28 76 -
09/02 kl 02 54 30 84 -
09/02 kl 03 56 33 89 -
09/02 kl 04 56 35 91 -
09/02 kl 05 53 38 91 -
09/02 kl 06 48 41 89 -
09/02 kl 07 42 44 86 -
09/02 kl 08 35 46 81 -
09/02 kl 09 31 48 79 -
09/02 kl 10 31 49 80 -
09/02 kl 11 34 49 83 -
09/02 kl 12 38 48 86 -
09/02 kl 13 44 46 90 -
09/02 kl 14 50 45 95 -
09/02 kl 15 55 44 99 -
09/02 kl 16 56 43 99 -
09/02 kl 17 54 39 93 -
09/02 kl 18 51 35 86 -
09/02 kl 19 46 31 77 -
09/02 kl 20 40 27 67 -
09/02 kl 21 35 22 57 -
09/02 kl 22 34 19 53 -
09/02 kl 23 36 17 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 63 99 145 143 97
Laveste vannstand 30 53 57 74 62
Avvik gult nivå -52 -16 30 28 -18
Avvik orange nivå -66 -30 16 14 -32
Avvik rødt nivå -77 -41 5 3 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm