Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
09/02 kl 00 - 67 66 67
09/02 kl 01 - 76 74 75
09/02 kl 02 - 84 82 83
09/02 kl 03 - 89 87 87
09/02 kl 04 - 91 90 89
09/02 kl 05 - 91 90 88
09/02 kl 06 - 89 87 85
09/02 kl 07 - 86 84 80
09/02 kl 08 - 81 80 75
09/02 kl 09 - 79 78 72
09/02 kl 10 - 80 80 73
09/02 kl 11 - 83 84 77
09/02 kl 12 - 86 88 80
09/02 kl 13 - 90 93 85
09/02 kl 14 - 95 97 89
09/02 kl 15 - 99 101 93
09/02 kl 16 - 99 100 92
09/02 kl 17 - 93 94 86
09/02 kl 18 - 86 86 81
09/02 kl 19 - 77 76 74
09/02 kl 20 - 67 66 66
09/02 kl 21 - 57 56 58
09/02 kl 22 - 53 52 55
09/02 kl 23 - 53 55 56

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 63 99 145 143 97
Max. fra modell: 07/02 12 65 101 144 146 102
Max. fra modell: 07/02 00 63 93 146 148 78
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm