Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 22 29 25 -
09/02 kl 01 24 32 28 -
09/02 kl 02 26 34 30 -
09/02 kl 03 28 38 33 -
09/02 kl 04 32 41 35 -
09/02 kl 05 35 45 38 -
09/02 kl 06 37 48 41 -
09/02 kl 07 39 50 44 -
09/02 kl 08 41 52 46 -
09/02 kl 09 42 54 48 -
09/02 kl 10 41 54 49 -
09/02 kl 11 39 54 49 -
09/02 kl 12 38 54 48 -
09/02 kl 13 38 54 46 -
09/02 kl 14 35 54 45 -
09/02 kl 15 32 54 44 -
09/02 kl 16 27 53 43 -
09/02 kl 17 24 49 39 -
09/02 kl 18 21 45 35 -
09/02 kl 19 18 43 31 -
09/02 kl 20 16 41 27 -
09/02 kl 21 12 38 22 -
09/02 kl 22 10 36 19 -
09/02 kl 23 10 34 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 49 101 101 42
Laveste værets virkning -12 17 17 41 27
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm