Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 51 72 57 -
10/02 kl 01 59 76 63 -
10/02 kl 02 66 84 72 -
10/02 kl 03 72 93 81 -
10/02 kl 04 73 97 85 -
10/02 kl 05 72 98 84 -
10/02 kl 06 69 97 80 -
10/02 kl 07 67 94 76 -
10/02 kl 08 63 91 71 -
10/02 kl 09 62 88 69 -
10/02 kl 10 66 90 71 -
10/02 kl 11 75 97 79 -
10/02 kl 12 85 108 91 -
10/02 kl 13 95 118 104 -
10/02 kl 14 106 132 117 -
10/02 kl 15 117 145 131 -
10/02 kl 16 127 156 140 -
10/02 kl 17 131 161 145 -
10/02 kl 18 131 163 145 -
10/02 kl 19 129 161 143 -
10/02 kl 20 126 156 140 -
10/02 kl 21 124 149 136 -
10/02 kl 22 124 143 134 -
10/02 kl 23 123 143 135 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 65 109 163 154 107
Laveste vannstand 29 44 51 66 33
Avvik gult nivå -50 -6 48 39 -8
Avvik orange nivå -64 -20 34 25 -22
Avvik rødt nivå -75 -31 23 14 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm