Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
10/02 kl 00 - 57 61 61
10/02 kl 01 - 63 69 66
10/02 kl 02 - 72 77 74
10/02 kl 03 - 81 83 80
10/02 kl 04 - 85 84 84
10/02 kl 05 - 84 82 84
10/02 kl 06 - 80 78 83
10/02 kl 07 - 76 74 79
10/02 kl 08 - 71 70 76
10/02 kl 09 - 69 69 74
10/02 kl 10 - 71 73 77
10/02 kl 11 - 79 81 84
10/02 kl 12 - 91 92 94
10/02 kl 13 - 104 104 106
10/02 kl 14 - 117 116 119
10/02 kl 15 - 131 129 132
10/02 kl 16 - 140 138 141
10/02 kl 17 - 145 143 145
10/02 kl 18 - 145 144 146
10/02 kl 19 - 143 144 145
10/02 kl 20 - 140 141 141
10/02 kl 21 - 136 138 137
10/02 kl 22 - 134 136 135
10/02 kl 23 - 135 136 135

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 63 99 145 143 97
Max. fra modell: 07/02 12 65 101 144 146 102
Max. fra modell: 07/02 00 63 93 146 148 78
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm