Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 126 146 138 -
11/02 kl 01 130 150 141 -
11/02 kl 02 132 153 143 -
11/02 kl 03 133 154 143 -
11/02 kl 04 132 151 141 -
11/02 kl 05 125 143 134 -
11/02 kl 06 118 133 125 -
11/02 kl 07 110 124 116 -
11/02 kl 08 101 114 107 -
11/02 kl 09 90 104 98 -
11/02 kl 10 83 98 92 -
11/02 kl 11 80 96 90 -
11/02 kl 12 81 98 92 -
11/02 kl 13 84 102 95 -
11/02 kl 14 87 106 98 -
11/02 kl 15 91 111 102 -
11/02 kl 16 93 114 106 -
11/02 kl 17 92 113 105 -
11/02 kl 18 87 109 101 -
11/02 kl 19 81 105 95 -
11/02 kl 20 76 101 90 -
11/02 kl 21 70 94 84 -
11/02 kl 22 67 89 77 -
11/02 kl 23 66 86 74 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 65 109 163 154 107
Laveste vannstand 29 44 51 66 33
Avvik gult nivå -50 -6 48 39 -8
Avvik orange nivå -64 -20 34 25 -22
Avvik rødt nivå -75 -31 23 14 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm