Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 89 109 101 -
11/02 kl 01 88 108 99 -
11/02 kl 02 84 105 95 -
11/02 kl 03 79 100 89 -
11/02 kl 04 74 93 83 -
11/02 kl 05 68 86 77 -
11/02 kl 06 64 79 71 -
11/02 kl 07 61 75 67 -
11/02 kl 08 58 71 64 -
11/02 kl 09 54 68 62 -
11/02 kl 10 52 67 61 -
11/02 kl 11 51 67 61 -
11/02 kl 12 49 66 60 -
11/02 kl 13 48 66 59 -
11/02 kl 14 46 65 57 -
11/02 kl 15 43 63 54 -
11/02 kl 16 39 60 52 -
11/02 kl 17 36 57 49 -
11/02 kl 18 32 54 46 -
11/02 kl 19 30 54 44 -
11/02 kl 20 29 54 43 -
11/02 kl 21 29 53 43 -
11/02 kl 22 32 54 42 -
11/02 kl 23 33 53 41 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 49 101 101 42
Laveste værets virkning -12 17 17 41 27
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm