Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 34 42 76 -
12/02 kl 01 38 42 80 -
12/02 kl 02 43 42 85 -
12/02 kl 03 49 41 90 -
12/02 kl 04 55 40 95 -
12/02 kl 05 58 39 97 -
12/02 kl 06 57 37 94 -
12/02 kl 07 53 36 89 -
12/02 kl 08 48 36 84 -
12/02 kl 09 42 35 77 -
12/02 kl 10 35 35 70 -
12/02 kl 11 31 35 66 -
12/02 kl 12 30 35 65 -
12/02 kl 13 33 34 67 -
12/02 kl 14 36 33 69 -
12/02 kl 15 42 32 74 -
12/02 kl 16 48 31 79 -
12/02 kl 17 53 30 83 -
12/02 kl 18 55 29 84 -
12/02 kl 19 53 28 81 -
12/02 kl 20 50 28 78 -
12/02 kl 21 46 27 73 -
12/02 kl 22 40 27 67 -
12/02 kl 23 35 27 62 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 63 99 145 143 97
Laveste vannstand 30 53 57 74 62
Avvik gult nivå -52 -16 30 28 -18
Avvik orange nivå -66 -30 16 14 -32
Avvik rødt nivå -77 -41 5 3 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm