Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 65 87 76 -
12/02 kl 01 67 91 80 -
12/02 kl 02 70 95 85 -
12/02 kl 03 75 100 90 -
12/02 kl 04 80 104 95 -
12/02 kl 05 82 107 97 -
12/02 kl 06 81 106 94 -
12/02 kl 07 77 102 89 -
12/02 kl 08 71 96 84 -
12/02 kl 09 63 89 77 -
12/02 kl 10 54 81 70 -
12/02 kl 11 49 77 66 -
12/02 kl 12 47 77 65 -
12/02 kl 13 49 80 67 -
12/02 kl 14 51 83 69 -
12/02 kl 15 57 87 74 -
12/02 kl 16 62 92 79 -
12/02 kl 17 66 95 83 -
12/02 kl 18 66 95 84 -
12/02 kl 19 62 92 81 -
12/02 kl 20 55 89 78 -
12/02 kl 21 47 85 73 -
12/02 kl 22 39 78 67 -
12/02 kl 23 33 71 62 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 65 109 163 154 107
Laveste vannstand 29 44 51 66 33
Avvik gult nivå -50 -6 48 39 -8
Avvik orange nivå -64 -20 34 25 -22
Avvik rødt nivå -75 -31 23 14 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm