Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
12/02 kl 00 - 76 81 74
12/02 kl 01 - 80 85 78
12/02 kl 02 - 85 90 -
12/02 kl 03 - 90 95 -
12/02 kl 04 - 95 100 -
12/02 kl 05 - 97 102 -
12/02 kl 06 - 94 99 -
12/02 kl 07 - 89 94 -
12/02 kl 08 - 84 87 -
12/02 kl 09 - 77 79 -
12/02 kl 10 - 70 71 -
12/02 kl 11 - 66 65 -
12/02 kl 12 - 65 63 -
12/02 kl 13 - 67 64 -
12/02 kl 14 - 69 - -
12/02 kl 15 - 74 - -
12/02 kl 16 - 79 - -
12/02 kl 17 - 83 - -
12/02 kl 18 - 84 - -
12/02 kl 19 - 81 - -
12/02 kl 20 - 78 - -
12/02 kl 21 - 73 - -
12/02 kl 22 - 67 - -
12/02 kl 23 - 62 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 63 99 145 143 97
Max. fra modell: 07/02 12 65 101 144 146 102
Max. fra modell: 07/02 00 63 93 146 148 78
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm